Specialistische e-learning voor ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen heeft ExpertCollege een breed opleidingsaanbod dat aansluit op de dagelijkse praktijk. Hoogwaardige e-learning is beschikbaar voor diverse specialismen. Denk bijvoorbeeld aan modulen over Elektrocardiografie, ABCDE, Reanimatie, Sedatie en Cardiotocografie

Gratis Fundamentals e-learningbibliotheek*

ExpertCollege biedt u de buitengewone mogelijkheid om uw scholingsaanbod te versterken met een gratis, breed inzetbare, bibliotheek. Deze is gevuld met fundamentele (en geaccrediteerde) e-learningmodulen. Hiermee kunt u artsen, verpleegkundigenen medisch ondersteunend personeel efficiënt en effectief scholen. Denk bijvoorbeeld aan de VMS-themas, de voorbehouden handelingen en andere veelgebruikte scholingen, zoals medisch rekenen, hygiëne en delier. Als u drie jaar lang een jaarlijks tegoed van 12.500,- aanschaft voor de specialistische e-learningmodulen van ExpertCollege, krijgt u gedurende deze drie jaar onbeperkt toegang tot de Fundamentals e-learningbibliotheek voor alle medewerkers van uw ziekenhuis. Ook kunt u uw bibliotheek voor 5.000,- per jaar uitbreiden met het reanimatie-e-learningpakket. Hiermee krijgen alle medewerkers in uw instelling onbeperkt toegang tot de professionele reanimatie-e-learningmodulen van ExpertCollege. Dit is een compleet pakket: van neonaat tot volwassene!

*Zie de brochure voor de actievoorwaarden.

Specialistisch
e-Xpert CTG
e-Xpert CTG: Inleiding
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie
e-Xpert: Acute neurologie
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Arteriële bloeddrukcurve
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Bloed en stolling
e-Xpert: Calcium en fosfaathuishouding
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: ECLS
e-Xpert: Evidence based practice
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Inotropica en Vasoactieve medicatie
e-Xpert: Medicatielabels
e-Xpert: Medtronic 5388 Externe Pacemaker
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Non-Invasieve beademing
e-Xpert: Pacemakers
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Remifentanil PCA tijdens de bevalling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: Thoraxdrainage
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse

ABCDE
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Opvang van de traumapatiënt
e-Xpert ABCDE: Opvang van de traumapatiënt voor ambulancechauffeurs
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor physician assistants

ECG
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Beoordelen van ritmes
e-Xpert ECG: Inleiding elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie (2016)

Reanimatie
e-Xpert: Advanced Life Support (L-NL G-NL15)
e-Xpert: Advanced Life Support Kind (L-NL G-NL15)
e-Xpert: Basic Life Support (L-NL G-NL15)
e-Xpert: Basic Life Support Kind (L-NL G-NL15)
e-Xpert: Newborn Life Support

Mishandeling en huiselijk geweld
e-Xpert DA: Kindermishandeling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert: Ouderenmishandeling

Anatomie en Fysiologie
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Circulatiestelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: De cel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Huid en sensorische stelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Motorische stelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Pakket
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Spieren
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Spijsverteringsstelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Voortplantingsstelsel
e-Xpert Anatomie en Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA: Ademhalingsstelsel

Algemeen
e-Xpert Biologie: Deficiëntieprogramma
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Anticonceptie
e-Xpert: Awareness Medische Apparatuur
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
e-Xpert: Bloedafname bij neonaten
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CVA
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt voor artsen
e-Xpert: Decubitus
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: Hielprikscreening
e-Xpert: Hygiëne
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Lean in het ziekenhuis
e-Xpert: Medicatie toereiken
e-Xpert: Medisch rekenen
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Medische gassen
e-Xpert: Mondzorg
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Negatieve Druktherapie
e-Xpert: Neusmaagsonde bij neonaten
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Parkinson
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Postoperatieve pijn – aanpak
e-Xpert: Postoperatieve pijn – complexe pijnbehandeling
e-Xpert: Postoperatieve pijn – pijnbehandeling
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: Tetanusprofylaxe
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: Veilig Incident Melden (VIM)
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zwachtelen

Voorbehouden handelingen VBH
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VBH: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: Sondevoeding toedienen
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains

VMS
e-Xpert VMS: Acuut coronair syndroom
e-Xpert VMS: De vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert VMS: High-risk medicatie
e-Xpert VMS: Kwetsbare ouderen
e-Xpert VMS: Medicatieverificatie bij opname en ontslag
e-Xpert VMS: Pijn
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
e-Xpert VMS: Verwisseling van en bij patiënten
e-Xpert VMS: Voorkomen van nierinsufficiëntie
e-Xpert VMS: Voorkomen van wondinfecties

Pathologie
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bechterew
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CVA
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Parkinson
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Ziekte van Crohn
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
e-Xpert: Zwangerschapshormonen
e-Xpert: Zwangerschapshypertensie

Specialistisch

  • e-Xpert: IABP (intra-aortale ballonpomp)
  • e-Xpert: Icterus neonatorum

Accreditatie

Onze e-learning is bij diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd. Bij de verenging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is ExpertCollege als scholingsinstituut gecertificeerd, wat inhoudt dat leden voor al onze modules accreditatiepunten ontvangen. Daarnaast zijn de individuele modules bij de relevante beroepsverenigingen aangemeld, waaronder KNMG-GAIA, de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants, de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Een volledig en actueel overzicht van de accreditatiepunten vindt u op onze productpagina

Registratie van accreditatie gebeurt volledig automatisch op het moment dat een module is afgerond. Ook hier heeft u dus verder geen omkijken naar.

Integratie in uw Learning Management Systeem

Veel instellingen maken al gebruik van een centraal platform om e-learning modules aan hun medewerkers beschikbaar te stellen, een zogenaamd Learning Management System. Door middel van de industriestandaard SCORM kunnen onze modules moeiteloos worden geïntegreerd binnen uw bestaande omgeving. Via onze klanten hebben wij ruimschoots ervaring met alle relevante leeromgevingen van zowel nationale als internationale aanbieders.
Het grote voordeel van onze e-learning boven conventionele SCORM modules is dat alle inhoud bij ons in de cloud draait. Eventuele inhoudelijk wijzigingen kunnen wij dus doorvoeren zonder dat u daar ook maar enig omkijken naar heeft. Zo ervaart u dus wel de lusten, maar niet de lasten van het gebruik van een LMS.

SEH-artsen kiezen voor ExpertFolio

ExpertFolio, het video-gebaseerde e-portfolio, is op maat gebouwd voor SEH-artsen (ook i.o.) die zich moeten certificeren voor de competentie echografie. Binnen ExpertFolio worden anoniem geüploade echobeelden beoordeeld door een supervisor. Meerdere klinieken zijn...

Lees meer

Nieuw: Vitals e-learningbibliotheek

De Vitals e-learningbibliotheek is speciaal ontwikkeld voor de ambulancezorg en staat vol hands-on e-learning, geheel volgens het unieke adaptieve en vraaggestuurde systeem van ExpertCollege. De bibliotheek bevat onder andere de thema's Eerste Hulp Geen Vervoer,...

Lees meer

Nystagmussimulator: neem een kijkje!

Voor het neurologische verschijnsel ‘nystagmus’ heeft ExpertCollege een handige simulator gemaakt. Bij een nystagmus bewegen de ogen onwillekeurig ritmisch heen en weer. Er bestaan veel verschillende typen nystagmus die niet altijd even makkelijk te herkennen zijn,...

Lees meer

IGZ vraagt aandacht voor de richtlijn Neusmaagsonde

Vanaf 1 mei 2016 gaat de Inspectie Gezondheidszorg strenger handhaven op de Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde. Ze geven aan nog steeds ernstige calamiteiten te zien waarbij de neusmaagsonde een rol speelt. De inspectie stelt vast dat dit te maken...

Lees meer

Unlimited

Met de Unlimited e-learningbibliotheek maakt u ongelimiteerd gebruik van onze specialistische e-learning, de Fundamentals, het Reanimatiepakket en het Anatomie & Fysiologie pakket voor alle medewerkers van uw ziekenhuis. De Unlimited e-learningbibliotheek bevat...

Lees meer
Pagina 1 van 5123...Last

Contact

Heeft u vragen, speciale wensen of ontvangt u graag meer informatie? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil graag teruggemaild wordenIk wil graag teruggebeld wordenIk ontvang graag een brochureIk wil graag een afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie

Wat zeggen uw collega’s?

Een oud-medestudent van mijn docentenopleiding attendeerde mij op het bestaan van ExpertCollege en gaf aan hoe zij dit binnen haar opleiding inzette. Zo is het balletje gaan rollen en inmiddels gebruiken we verschillende modulen, zoals ECG, Medisch Rekenen en Shock en Hemodynamiek. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of we andere modules voor andere opleidingen en/of bij- en nascholingen in kunnen zetten.
Het adaptieve systeem spreekt mij erg aan. Je krijgt een vraag en afhankelijk of je deze goed of fout hebt, gaat hij sneller door de stof, of staat hier langer bij stil. Het programma past zich dus aan het niveau van de student aan. Wat voor hen erg prettig is, is dat de e-learning plaats- en tijdonafhankelijk is en ze in hun eigen tempo kunnen werken. Verder vind ik dat de animaties in de cursussen echt een toegevoegde waarde hebben. Zij maken verschillende processen voor de student visueel en inzichtelijk.
Doordat studenten de modulen digitaal doorlopen, krijg ik als docent een inkijkje in hun voorbereiding. Zo weet ik welke onderwerpen veel tijd kosten, waar de meeste fouten zijn gemaakt, etc. Deze gegevens gebruik ik om de lestijd zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Jildert van Yperen

Kerndocent / Regie opleiding Intensive Care Verpleegkunde, Adviseur ICT en onderwijs, UMCG

Na een bezoek van jullie waarin uitleg werd gegeven over de modulen, gingen we overstag. De wijze waarop de module opgebouwd is, de vragen met visuele hulpmiddelen en de feedback bevorderen het leerrendement. Daarbij laten de filmpjes heel helder zien hoe zaken in het lichaam gebeuren.
We gebruiken Respiratie, Shock en Hemodynamiek, Sedatie en Anxiolyse buiten de OK en verder krijgen onze studenten voor 3 jaar toegang tot Klinische Elektrocardiografie.
Niet alleen ik, maar ook mijn collega’s van andere afdelingen zijn enthousiast. De modulen van ExpertCollege worden nu bijvoorbeeld ook gebruikt op de CCU en O&O. Ook heb ik collega’s van andere ziekenhuizen jullie producten laten zien. Wat ik een prettige methode vind, is dat zij van jullie een proeflicentie kunnen krijgen, om te kijken of een bepaalde cursus daadwerkelijk aansluit bij hun wensen of behoeften.

Annelies Geerkens

Opleider IC, Catharina ziekenhuis

Tegen iedereen die nog twijfelt om e-learning van ExpertCollege aan te schaffen, wil ik zeggen: Doen! Het is echt een meerwaarde! De modulen zijn zowel toetsend als educatief. Het werkt zeer positief en stimulerend; je kunt bijvoorbeeld geen onvoldoende halen en de groene balkjes laten zien hoe goed je een bepaald onderwerp al beheerst.
In het Albert Schweitzer gebruiken wij verschillende modulen, zoals de vitaal bedreigde patiënt, zuurbase-evenwicht en bloedgasanalyse en e-learning over ECG. Deze cardio-modulen leren je goed hoe je een ECG moet lezen en interpreteren. Door de vele simulaties en animaties is de stof waarheidsgetrouw. Ik zou graag willen zien dat ook artsen deze e-learning verplicht moeten doorlopen.

Ton Bok

Afdelingshoofd SEH, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Wat de e-learning van ExpertCollege zo effectief maakt, is dat de inhoud goed is afgestemd op de actuele praktijk. Daarom zorgt de geïntegreerde en adaptieve wijze van toetsen voor een groot leereffect. Je wordt min of meer gedwongen om je de stof eigen te maken en als jouw kennis nog actueel is, dan loop je gemakkelijk door de module; dat voelt dan als een soort ‘beloning’. Wat we ook erg prettig vinden, is dat de koppeling tussen ons digitale leerplein van Moodle en de plaatsing van de SCORM-pakketten vanuit ExpertCollege ontzettend soepel verloopt: de updates en upgrades worden doorgevoerd, zonder dat we daar hinder aan ondervinden.

Maike de Block

Teamleider Opleiden & Ontwikkelen, Projectleider Kwaliteitsimpuls 2014 – 2017, Antonius Zorggroep

De modulen van ExpertCollege sluiten goed aan bij het kennis- en denkniveau van de gebruiker. Het is prettig dat de cursist geen lappen tekst hoeft te lezen, maar leert vanuit de vragen die gesteld worden. De lay-out is duidelijk, het ziet er verzorgd uit en het is een gebruiksvriendelijk systeem. Ik zou mijn collega’s – ook buiten ons eigen ziekenhuis – willen aanraden om de e-learning te gaan gebruiken: het levert veel rendement op en het is een leuke manier om te leren!
Ik ben blij dat we ongeveer vier jaar geleden in contact zijn gekomen met ExpertCollege. Via Marlies Bakker van de Amstel Academie hebben wij de adaptieve e-learning leren kennen en inmiddels hebben we onze fusie-partner Gemini enthousiast gemaakt. Daarnaast hebben we binnen het MCA onze doelgroep uitgebreid en besloten om door te gaan met de modulen van ExpertCollege.

Chantal Koopman

Teamleider Hart-Long centrum, Medisch Centrum Alkmaar

Het is ideaal dat studenten zelf kunnen indelen wanneer ze de e-learningmodulen doorlopen. Wat ook erg prettig is, is dat het systeem zich aanpast aan de leerstijl van de student. Nog mooier wordt het als bepaalde onderdelen binnen de ECG-module afzonderlijk kunnen worden gemaakt; de volledige e-learning gaat erg diep voor het niveau dat onze studenten moeten hebben. Naast e-Xpert ECG, maken onze studenten ook e-Xpert Zuur-base en Bloedgasanalyse en e-Xpert Shock en Hemodynamiek.

Anoniem

Anesthesiemedewerker en opleider, UMC Utrecht