ExpertCollege Essentials: De e-learningbibliotheek voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Na het succes binnen de zieken­huizen maakt ExpertCollege nu de stap naar de Care. ExpertCollege ziet dat ook hier behoefte is aan hoogwaardig bij- en nascholings­materiaal. Uit marktverkenning blijkt dat het didactisch concept van ExpertCollege ook binnen de Care zeer effectief is voor de ont­wikkeling van medewerkers. De toenemende vraag naar zorg vereist een nieuwe aanpak. Bij- en nascholing moet toegesneden zijn op een steeds complexere praktijk, maar ook qua tijdsinspanning en kosten beheersbaar blijven. Wij leveren hieraan onze bijdrage met een breed aanbod van hoog niveau, tegen een scherpe prijs.

Voor medewerkers in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg hebben wij inmiddels de volgende modulen beschikbaar:

Voorbehouden en risicovolle handelingen
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: Blaasspoelen
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: Centraal veneuze lijn
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
e-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter spoelen
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter verzorgen
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Verwijderen neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wondtampon
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert: VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain

Zorg
e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Psychiatrie: Algemeen
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017)
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: EHBO
e-Xpert VVT: Geriatrische Revalidatie
e-Xpert VVT: Hygiëne
e-Xpert VVT: Hygiëne voorschriften en reinigen
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Thuisbeademing
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Urineonderzoek
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Vitale functies
e-Xpert VVT: Voeding en slikken
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgleefplan
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert: VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert: VVT: Verplaatsen van cliënten

Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Psychiatrie: Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie: Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie: Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding
e-Xpert VVT: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert VVT: Reuma

Wetgeving en veiligheid
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: BHV – Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: BOPZ (vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Wet BIG

Overige modulen
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gastvrijheid
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Vakbekwaam indiceren
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: Klinisch redeneren 2
e-Xpert: VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert: VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg

ExpertCollege heeft als visie dat het leerproces voor de medewerker gemakkelijk en plezierig moet zijn. Als enige in haar soort adapteert de opleiding aan de kennis van de medewerker en biedt op deze manier het meest effectieve leertraject aan met het hoogste resultaat. Met onder­steuning van vele state-of-the-art animaties, simulaties en illustraties is de prettige en efficiënte leerervaring van de medewerker compleet.

Elke gebruiker bij ExpertCollege krijgt een zogeheten Digitale Coach: individuele benadering, afgestemd op het kennisniveau van de gebruiker. De digitale coach bekijkt de voortgang en houdt rekening met:

  • Welke kennis de gebruiker al heeft;
  • Wat daarin de hiaten zijn;
  • De mate van herhaling die nodig is;
  • De hoeveelheid tijd die verstreken is sinds de gebruiker de lesstof voor het laatst heeft doorgenomen;
  • De mate waarin een gebruiker de lesstof neigt te vergeten, zodat de stof wordt herhaald wanneer dit nodig is.

Wilt u uw medewerkers ook bij- en nascholing aanbieden vanuit een totaal vernieuwend didactisch concept? Dit kan al vanaf 22,00 per medewerker per jaar, voor de volledige bibliotheek.

Neem voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerteaanvraag contact met ons op via onderstaand formulier.

Accreditatie

ExpertCollege heeft voor alle opleidingen binnen de Care accreditatie verkregen via de V&VN. Uw medewerkers kunnen zelf, na het afronden van de module, op eenvoudige wijze zelf hun punten bijschrijven. Hier heeft u dus geen omkijken naar!

Nieuw: Vitals e-learningbibliotheek

De Vitals e-learningbibliotheek is speciaal ontwikkeld voor de ambulancezorg en staat vol hands-on e-learning, geheel volgens het unieke adaptieve en vraaggestuurde systeem van ExpertCollege. De bibliotheek bevat onder andere de thema's Eerste Hulp Geen Vervoer,...

Lees meer

Contact

Heeft u vragen, speciale wensen of ontvangt u graag meer informatie? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil graag teruggemaild wordenIk wil graag teruggebeld wordenIk ontvang graag een brochureIk wil graag een afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie