Meld je aan voor de nieuwsbriefAanmelden

ExpertCollege-Nightingale Instituut (ENI)

Het ExpertCollege-Nightingale Instituut (ENI) is het opleidingsinstituut van ExpertCollege. Wij staan voor het verbeteren van de patiëntenzorg in Nederland door de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te versterken. ENI biedt verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) aan voor de acute zorg (AZ) en bij- en nascholingscursussen in de vorm van blended learning.

Het onderwijs sluit aan op de beroepssituatie, zoals de student tegenkomt op de praktijkleerplaats. De student leert op de praktijkleerplaats de vereiste competenties aan de hand van Entrustable Professional Activities (EPA’s). EPA’s zijn de professionele taken of verantwoordelijkheden die de werkbegeleider/praktijkopleider uit de zorginstelling de student toevertrouwt om zonder of onder beperkte supervisie uit te voeren, zodra de student de benodigde competenties heeft verkregen.

BAZ (Basis Acute Zorg) van start bij het ExpertCollege-Nightingale Instituut

De specialisatie Basis Acute Zorg (BAZ) geeft een gemeenschappelijke basis voor alle specialisaties binnen de acute sector. Vanuit de specialisatie BAZ kan de student, indien gewenst, doorstromen naar de zes uitstroomprofielen van de acute zorgsector. Ook is het mogelijk om naar andere opleidingen in de overige clusters door te stromen. Het is ook mogelijk om alleen opgeleid te worden voor de specialisatie BAZ. De specialisatie BAZ is onderdeel van het cluster acute zorg opleidingen en is een van de voorwaarden om door te stromen naar een van de zes uitstroomprofielen:

  1. Ambulanceverpleegkundige
  2. Cardiaccareverpleegkundige
  3. Intensivecareverpleegkundige
  4. Mediumcareverpleegkundige
  5. Recoveryverpleegkundige
  6. Spoedeisendehulpverpleegkundige

Ga voor meer informatie over de opleiding BAZ naar www.enilearning.nl of schrijf je in via dit dit formulier.

De verpleegkundige vervolgopleidingen van het ExpertCollege-Nightingale Instituut

VVO-SEH

Als spoedeisendehulpverpleegkundige in opleiding ontwikkelt u de vaardigheden (competenties) om te werken op een spoedeisende hulp (SEH). Je leert als spoedeisendehulpverpleegkundige om de volledige verpleegkundige zorg te dragen voor de ernstig vitaal bedreigde patiënt. Je krijgt te maken met slachtoffers van grote en kleine ongevallen en zorgvragers van alle specialismen in acute en stressvolle situaties. Ga voor meer informatie over de opleiding VVO-SEH naar enilearning.nl.

VVO-IC

Als intensivecareverpleegkundige werk je op de intensive care (IC). Kenmerkend is de aanwezigheid van grote diversiteit en complexiteit aan ziektebeelden, vele medisch specialisten, het gebruik van uitgebreide instrumenteel-technische voorzieningen en het uitvoeren van complexe farmacotherapeutische behandelingen. Ga voor meer informatie over de opleiding VVO-IC naar enilearning.nl.

Logo ExpertCollege-Nightingale Instituut

ABCDE-cursussen en ALS-trainingen

ABCDE-cursussen

We hebben verschillende ABCDE-cursussen voor artsen, verpleegkundigen en coassistenten. De instructeurs worden speciaal opgeleid binnen ExpertCollege voor het geven van deze cursussen. De cursussen bestaan uit een combinatie van een e-learningpakket en een eendaagse of tweedaagse praktijktraining, inclusief lunch en borrel. Meer informatie over de cursussen: ENIlearning.nl.

ABCDE voor Artsen

In de cursus ‘ABCDE voor artsen’ leer je te handelen in acute situaties. Deze cursus is geschikt voor alle arts-assistenten en specialisten die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp. De cursus bestaat uit een uitgebreid e-learningpakket en een tweedaagse praktijktraining, inclusief lunch en afsluitende borrel. Meer informatie over de cursus: abcdevoorartsen.nl.

ABCDE voor Verpleegkundigen

Het ExpertCollege-Nightingale Instituut biedt twee ABCDE-cursussen aan voor SEH-verpleegkundigen: de cursus ‘Opvang van de traumapatiënt’ en de cursus ‘Het acuut zieke kind’. Beide cursussen bestaan uit een uitgebreid e-learningpakket en een eendaagse of tweedaagse praktijktraining, inclusief lunch en borrel. Meer informatie over de cursus: abcdevoorverpleegkundigen.nl.

NeurologicALS

De ‘NeurologicALS’ is een cursus voor elke arts die te maken heeft met acute neurologie. Je wordt opgeleid in het opvangen van acuut neurologische patiënten volgens de ABCDE-methodiek. De cursus bestaat uit een uitgebreid e-learningpakket en een tweedaagse praktijktraining inclusief lunch, een diner op de eerste avond en een borrel aan het einde van de tweede cursusdag. Meer informatie over de cursus: Neurologicals.nl.

Sederen en Reanimeren

In de cursus ‘Sederen en reanimeren’ leer je als arts of verpleegkundige te handelen in reanimatiesituaties. Deze cursus is opgezet om artsen en verpleegkundigen in korte tijd bij te scholen op het gebied van acute situaties, afgestemd op de specialistische beroepsuitoefening. De cursus bestaat uit een uitgebreid e-learningpakket en een halve dag praktijktraining, waarbij je na afloop een bewijs van deelname ontvangt. Meer informatie over de cursus: Sedatiecursus.nl.

Contact

Heeft u vragen, speciale wensen of ontvangt u graag meer informatie? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil graag teruggemaild wordenIk wil graag teruggebeld wordenIk ontvang graag een brochureIk wil graag een afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie

Meld je aan voor de nieuwsbrief